Platteland 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Platteland 2.0 by Mind Map: Platteland 2.0

1. Structuur

1.1. Basis communicatie kanalen

1.2. online leertraject

1.3. skype calls

1.4. aan einde maand bijeenkomst (f2f)

1.5. geplande contacturen zijn wel nog gewenst

2. discussie van tools

3. vormen van netwerk met deelnemers

3.1. deelnemers zijn adviseurs

4. business model

4.1. clubs financieren

4.1.1. voor 20 a 30 personen

4.1.2. sponsoring

4.1.3. nooit vragen gehad over 'dubbele' financiering

4.2. Focus op specifieke markt/ sector

4.3. deelnemers betalen voor bijeenkomsten

4.3.1. meestal gedeclareerd bij werkgever

4.4. laatste keer was er minder financiering

4.4.1. hoe trek je meer organisaties?

4.4.2. meer vraag naar op maat trajecten?

4.5. waarde - prijs verhouding

4.5.1. entree fee per deelnemer om gemotiveerde mensen te trekken

4.6. Nieuwe trial

4.6.1. target per regio

5. gebruikte tools

5.1. ning platform

5.2. google docs

6. cocreatie

6.1. ervaren wat het is om in web2.0 te werken

7. leeproces begeleiden

7.1. exploreren - leren leren

8. veranderende mindset

8.1. hoe help je in het veranderen van deze "cultuur"?

8.2. kennis over de tools is eerst nodig

8.3. kennis over de tools helpt om mensen te betrekken in de online discussies?

8.4. Nieuwsgierigheid naar de ander

8.5. de wil om te leren