Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie by Mind Map: Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie

Miejsce środków dydaktycznych w procesie kształcenia

Teoretyczne podstawy korzystania ze środków multimedialnych 1.1

Wykorzystanie wielości zmysłów w procesie kształcenia 1.2

Wpływ środków dydaktycznych na możliwości ucznia 1.3

Multimedia we współczesnym szkolnictwie

Rodzaje dostępnych na rynku pakietów multimedialnych 2.1

Możliwości i zakres zastosowania nowoczesnych środków multimedialnych 2.2

Praca z pakietami multimedialnymi a rola nauczyciela 2.3

Metodologiczne podstawy badań własnych

Przedmiot i cele badań 3.1

Problemy badawcze 3.2

Metody i narzędzia stosowane w badaniach 3.3

Przebieg badań i ogólna ocena badanych 3.4

Korzystanie z nowoczesnych środków i materiałów dydaktycznych. Sprawozdanie z badań

Zakres ilościowy i czynniki wpływające na częstotliwość korzystania przez nauczycieli z pakietów multimedialnych 4.1

Praca uczniów z nowoczesnymi formami edukacyjnymi 4.2

Wiadomości i umiejętności uczniów a znajomość i wykorzystanie pakietów multimedialnych 4.3

Zalety i wady wykorzystania multimediów w procesie kształcenia 4.4

Model wykorzystania pakietów multimedialnych przez nauczycieli i uczniów

Obieg dostępnych pakietów multimedialnych oraz udział nauczycieli w ich rozpowszechnianiu 5.1

Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli do korzystania z nowych form kształcenia 5.2

Stosowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych przez uczniów na zajęciach poza szkolnych i w domu 5.3