Jaderná fyzika 5R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jaderná fyzika 5R by Mind Map: Jaderná fyzika 5R

1. Přesahy

1.1. M

1.2. Bi

1.3. Ch

1.4. Z

1.5. ostatní

2. Úkoly

3. Úlohy

4. Odkazy

4.1. weby

4.2. videa

4.3. obrázky

5. Učební texty

6. Učivo

6.1. Rozdělení částic v jádře

6.1.1. Charakteristika

6.1.2. Značení v PSP

6.2. Modely jádra

6.3. Radioaktivita

6.3.1. Alfa

6.3.2. Beta

6.3.3. Gama

6.4. Zákon radioaktivní přeměny

6.5. Jaderné reakce a transmutace

6.6. Jaderná fůze

6.7. Jaderné štěpení

6.7.1. Fyzikální vysvětlení

6.7.2. Energetika

6.8. Radionuklidy

6.9. Elementární částice

6.9.1. Detekce

6.9.2. Urychlování

6.9.3. Systém

6.10. Fyzikální interakce

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP