Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Speciální teorie relativity 5R by Mind Map: Speciální teorie relativity 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Speciální teorie relativity 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Graf závislosti hmotnosti na rychlosti

Graf závislosti energie na rychlosti

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Vnímání prostoru a času klasickou mechanikou

Michelsonův přínos

Relativistický pohled

Relativistická kinematika

Kinematika mechanického pohybu založená na Einsteinových postulátech. Uplatňuje se u těles pohybujících se relativistickými rychlostmi.

Relativistická dynamika

Dynamika pohybujících se těles relativistickými rychlostmi.

výstupy

RVP

Využívá pohybové zákony k předvídání pohybu těles. Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh.

ŠVP

Pochopí význam veličin v relativistických vztazích, především odliší vlastní čas, vlastní délku. Pochopí svázanost času a prostoru. Umí řešit úlohy s relativistickými vztahy. Dokáže, že každá změna hmotnosti se projeví změnou energie. Odvodí, že rychlost světla je dle STR nejvyšší možná rychlost.