Speciální teorie relativity 5R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Speciální teorie relativity 5R by Mind Map: Speciální teorie relativity 5R

1. Přesahy

1.1. M

1.2. Bi

1.3. Ch

1.4. Z

1.5. ostatní

2. Úkoly

2.1. Graf závislosti hmotnosti na rychlosti

2.2. Graf závislosti energie na rychlosti

3. Úlohy

4. Odkazy

4.1. weby

4.2. videa

4.3. obrázky

5. Učební texty

6. Učivo

6.1. Vnímání prostoru a času klasickou mechanikou

6.1.1. Princip relativity

6.1.2. Bodová událost

6.1.3. Galileiho transformace

6.2. Michelsonův přínos

6.2.1. Světelný éter

6.2.2. Michelsonův pokus

6.2.3. Michelsonův interferometr

6.3. Relativistický pohled

6.3.1. Speciální teorie relativity

6.3.1.1. Lorentz a Poincare

6.3.1.2. 1. postulát

6.3.1.3. 2. postulát

6.3.2. Obecný princip

6.4. Relativistická kinematika

6.4.1. Lorentzova transformace

6.4.2. Kontrakce délky

6.4.3. Dilatace času

6.4.4. Relativnost současnosti

6.4.4.1. Minkowského prostoročas

6.4.5. Relativistické skládání rychlostí

6.5. Relativistická dynamika

6.5.1. Síla

6.5.2. Hybnost

6.5.3. Energie

6.5.3.1. Klidová energie

6.5.3.2. Vztah pro energii

6.5.4. Hmotnost

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP