ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ by Mind Map: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ

1.1.1. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

2. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2.1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ

2.1.1. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ

3. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

3.1. ΜΙΚΡΕΣ

3.1.1. ΜΕΓΑΛΕΣ

4. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ

4.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ

4.1.1. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ

5. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

5.1. ΑΝΟΙΚΤΕΣ

5.1.1. ΚΛΕΙΣΤΕΣ