Вибір професії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вибір професії by Mind Map: Вибір професії

1. помилки

1.1. помилкове уявлення про зміст професії

1.2. захоплення зовнішньою стороною професії

1.3. не зовсім правильне уявлення про творчий характер професії

1.4. вибір за компанію

1.5. ототожнення з навчальним предметом

1.6. недостатнє знання професії

1.7. вибір під впливом випадкових обставин

1.8. ототожнення професії з людиною, що подобається

1.9. невміння правильно оцінити свої вміння, здібності, нахили

1.10. забобони честі (престижна або непрестижна)

1.11. незнання алгоритму вибору професії

1.11.1. 1) вивчити професії актуальні на ринку праці

1.11.2. 2) обрати найбільш привабливу і вивчити її

1.11.3. 3) вивчити свої можливості

1.11.3.1. здібності

1.11.3.2. інтереси

1.11.3.3. нахили

1.11.3.4. риси характеру

1.11.3.5. темперамент

1.11.3.6. особливості пізнавальних процесів

1.11.3.7. рівень домагань

1.11.4. 4) співставити можливості із вимогами професії

1.11.5. 5) зробити "пробу сил у професії"

1.11.6. 6) вивчити запасний варіант

1.11.7. 7) порадитись із класним кервником, батьками, лікарем

2. мотиви вибору

2.1. престижність

2.2. доступність у навчанні

2.3. вказівка батьків

2.4. добрі умови праці

2.5. висока зарплата

2.6. приклад друзів

2.7. відповідність своїм можливостям

2.8. інтерес

2.9. можливість працевлаштуватись

3. Хочу-можу-треба