Політична реклама

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Політична реклама by Mind Map: Політична реклама

1. Модуль І Історія розвитку та наукового вивчення політичної реклами

1.1. Лекція 1:Історія становлення та розвитку політичної реклами

1.2. Лекція 2:Базові методологічні основи наукового вивчення  політичної реклами

1.3. Лекція 3:Стратегія проведення рекламних політичних кампаній

1.4. Лекція 4:Форми, види і засоби політичної реклами

1.5. Семінар:Структура і етапи створення політичної реклами

1.6. Практичне з-ня: Співвідношення політичної і комерційної реклами

1.7. Практичне з-ня: Психологія  політичної реклами

2. Загальні відомості про курс  "Політична реклама "

2.1. Програма

2.2. Тематичний план

2.3. Критерії оцінювання студентів

2.4. Друковані та електронні джерела

2.5. Глосарій

2.6. Новинний форум

2.7. Відомості про автора

3. Модуль ІІ Прикладні аспекти вивчення політичної реклами

3.1. Лекція 5Створення настанов і пряма маніпуляція

3.2. Лекція 6: Маркетингові дослідження, виявлення “цільових груп” і  сегментування ринку

3.3. Лекція 7: Політична ідентифікація і позиціювання

3.4. Лекція 8:Політична самореклама

3.5. Семінар: Загальні вимоги до розміщення політичної реклами

3.6. Підготовка рекламної кампанії

3.7. Медіа- планування  та медіа-  менеджмент

4. Додатки

5. Банк тестових завдань