תורשה ורבייה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
תורשה ורבייה by Mind Map: תורשה ורבייה

1. תהליך ההפרייה

1.1. תאי המין נפגשים

1.1.1. תא ביצית

1.1.1.1. n

1.1.2. תא זרע

1.1.2.1. n

1.2. תא זרע אחד חודר לביצית ומפרה אותה

1.2.1. נוצר תא אחד

1.2.1.1. נקרא זיגוטה

1.2.1.2. חומר גנטי מהאמא והאבא

1.2.1.2.1. 2n

1.2.1.2.2. תא הזרע מוסר את המידע הגנטי של האבא

1.3. הזיגוטה מתחילה להתחלק

1.4. נוצר עובר

2. DNA

2.1. תכונות

2.1.1. נרכשות

2.1.2. גנטיות

2.2. כרומוזומים

2.2.1. באדם יש 23 כרומוזומים

2.2.1.1. מתוכם 22 זהים

2.2.1.1.1. הומולוגים

2.2.1.2. זוג 1 קובע את המין

2.2.1.2.1. בנים

2.2.1.2.2. בנות

2.2.2. מבנה

2.2.2.1. כרומוזום

2.2.2.1.1. מידע

2.2.2.1.2. מבנה

2.2.2.1.3. בולט בשלב חלוקת התא בלבד

3. תאים

3.1. מיטוזה

3.1.1. חלוקת תאים שמבצעת באופן רגיל בגוף

3.1.2. חלוקה לתאי גוף רגילים

3.1.2.1. תוצאה: שני תאים זהים שמכילים את כל החומר הגנטי

3.1.2.1.1. יש 46 כרומוזומים בכל תא

3.1.3. ככה אנשים מצליחים לחיות עד לגיל 70 שנה ויותר...

3.2. מיוזה

3.2.1. חלוקה לתאי המין

3.2.1.1. תוצאה: תאי זרע (אצל זכרים) או ביצית (אצל נקבות)  שמכילים רק מחצית מכמות החומר הגנטי

3.2.1.1.1. רק 23 כרומוזומים בכל תא מין

3.3. אמבה

3.3.1. חד תאי