NEWTONOVI ZAKONI GIBANJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NEWTONOVI ZAKONI GIBANJA by Mind Map: NEWTONOVI ZAKONI GIBANJA

1. I.NEWTONOV ZAKON - zakon inercije

1.1. ako je ukupna sila koja djeluje na neko tijelo jednaka nuli, tijelo se nalazi u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu

1.2. F=0 a=0

2. III.NEWTONOV ZAKON - zakon akcije i reakcije

2.1. svakoj sili (akciji) odgovara protusila (reakcija) jednakog iznosa, a suprotnog smjera

2.2. F12=-F21

3. II.NEWTONOV ZAKON - temeljni zakon gibanja

3.1. sila koja djeluje na neko tijelo jednaka je produktu mase tog tijela i akceleraciji koju je to tijelo dobilo djelovanjem te sile

3.2. a=F/m