MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA DE LA TERRA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA DE LA TERRA by Mind Map: MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA DE LA TERRA

1. CONVECCIÓ

1.1. Corrents ascendents i descendents a l'interior d'un fluÏt.

1.1.1. CORRENTS ASCENDENTS

1.1.1.1. PLOMALLS TÉRMICS

1.1.1.1.1. Columnes de materials calents que ascendeixen lentament

1.1.2. CORRENTS DESCENDENTS

1.1.2.1. SUBDUCCIÓ

1.1.2.1.1. Característiques de les zones de subducció

1.2. Al mantell rocós

1.2.1. MAGMATISME

1.2.1.1. Intrusions  plutóniques

1.2.1.2. Vulcanisme

1.2.2. SISMICITAT

1.2.3. MOVIMENT DELS CONTINENTS

1.2.4. Segregació de materials per densitat

1.2.4.1. Escorça granítica

2. ARXIPÈLAGS VOLCÀNICS

2.1. Quan un plomall tèrmic se situa per davall tambè es bomba, pero el vulcanisme es manifesta

2.1.1. HAWAII

2.1.2. LES AÇORES

2.2. El plomall tèrmic es refreda progesivament per dos procesos

2.2.1. CONDUCCIÓ DE CALOR CAP A LA LITOSFERA

2.2.2. EXPANSIÓ DE MATERIALS

3. FORMACIÓ DE SERRALADES

3.1. ORÒGENS

3.1.1. ARCS ILLA

3.1.1.1. Arxipèlag lineal d'illes volcàniques que es forma en el límit de la placa cavalcant quan esta formada per litosfera oceànica

3.1.2. ORÒGENS TÈRMICS

3.1.2.1. Relleu volcànic format al llimit de la placa cavalcant si està formada per litosfera continental.

3.1.3. ORÒGENS DE COL.LISIÓ

3.1.3.1. Es produeixen quen dues plaques continentals xoquen, i no poden subduir

3.1.4. ORÒGENS INTRAPLACA

3.1.4.1. Quan dos continents col.lisionen la compressió es transmet cap a l'interior dels dos

3.1.4.1.1. FALLES

4. DEFORMACIONS DE LES ROQUES

4.1. ELÀSTICA

4.1.1. Es deformen quan sofreixen una sotragada violenta

4.2. PLÀSTICA

4.2.1. Plegament de les roques. Es deformen quan estan sotmeses a esforços milions d'anys

4.2.2. PLECS

4.2.2.1. Deformacions

4.2.2.1.1. XARNERA

4.2.2.1.2. FLANCS

4.2.2.1.3. NUCLI

4.2.2.1.4. PLA AXIAL

4.3. FRÀGIL

4.3.1. Trencament de les roques. Es produeix quan suporten un esforç compressiu o distensiu superior al que poden absorbir amb una plàstica o elàstica

4.3.2. DIÀCLASIS

4.3.2.1. Deformació

4.3.2.1.1. CAUSES

4.3.3. FALLES

4.3.3.1. TRENCAMENT

4.3.3.1.1. NORMALS

4.3.3.1.2. INVERSES

4.3.3.1.3. DE DIRECCIÓ

5. RISCS GEOLÒGICS

5.1. PROVOCATS PER PROCESSOS EXTERNS

5.1.1. INUNDACIONS

5.1.2. AVINGUDES TORRENCIALS

5.1.3. SEQUERA

5.1.4. EROSIÓ

5.2. PROVOCATS PER PROCESSOS INTERNS

5.2.1. SISMICITAT

5.2.2. TSUNAMIS

5.2.3. ACTIVITAT VOLCÀNICA

5.3. MESURES DE PREVENCIÓ

5.3.1. PREVISIÓ

5.3.2. PREVENCIÓ

5.3.3. PREDICCIÓ