LES MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE by Mind Map: LES MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE

1. CORRENTS ASCENDENTS

1.1. PLOMALLS TÈRMICS

1.1.1. SUFLIXIÓ

1.1.1.1. comportament d'un material sòlid q es comporta com un fluïd

1.1.2. PUNTS CALENTS A LA SUPERFÍCIE

1.1.2.1. dorsals oceàniques

1.1.2.2. arxipèlags volcànics

1.1.2.3. altiplans continentals

2. CORRENTS DESCENDENTS

2.1. ZONES DE SUBDUCCIÓ

2.1.1. ORÒGENS

2.1.1.1. arcs illa

2.1.1.2. orògens intraplaca

2.1.1.3. orògens tèrmics

2.1.1.4. orògens de col.lisió

2.1.2. CARACTERÍSTIQUES

2.1.2.1. placa cabalcant

2.1.2.2. fossa oceànica

2.1.2.3. sediments

2.1.2.4. intensa sismicitat

2.1.2.5. intensa activitat magmàtica

3. DEFORMACIONS DE LES ROQUES

3.1. FRÀGIL

3.1.1. Trencament

3.1.1.1. pot produïr

3.1.1.1.1. DIÀCLASI

3.1.1.1.2. FALLES

3.2. ELÀSTICA

3.2.1. Reversible

3.3. PLÀSTICA

3.3.1. Plegament

3.3.1.1. produeïx

3.3.1.1.1. PLECS