Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Manovich - Principy novych medii by Mind Map: Manovich - Principy novych medii
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Manovich - Principy novych medii

1. ciselna reprezentacia

Neomediální dílo může být formálně (matematicky) popsáno. Například obraz nebo tvar lze popsat matematickou funkcí.

Neomediální dílo je předmětem algoritmické manipulace. Uplatněním vhodného algoritmu můžeme kupříkladu automaticky odstranit zrnitost z fotografie, vylepšit její kontrast, ovlivnit kompozici nebo změnit proporce.

2. modularita

neomediální dílo je složeno z nezávislých částí, tyto části se skládají z dalších, menších nezávislých částí atd., až na úroveň nejmenších „atomů“ - pixelů, 3-D bodů nebo textových znaků.

3. automatizacia

higher

lower

4. variabilita

Neomediální dílo není něčím pevně daným, nýbrž existuje v různých, takřka nekonečných verzích.

5. transkodovanie (kulturne prekodovanie)

2 vrstvy novych medii

Softwarove studia