Mehanika fluida - Hidromehanika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mehanika fluida - Hidromehanika by Mind Map: Mehanika fluida - Hidromehanika

1. Proučava fluide

2. Hidrostatika

2.1. tekućine u stanju mirovanja i ravnotže

3. Hidrodinamika

3.1. tekućine u stanju gibanja

4. Uzgon

4.1. Sila koja djeluje na tijelo uronjeno u tekućinu a javlja se zbog razlike hidrostatskih tlakova na gornjoj i donjoj polovici tijela

4.2. Fuz= ρ*g*h

5. Pascalov zakon

5.1. tlak izazvan u tekućini djelovanjem vanjske sile širi se kroz tu tekućinu jednoliko na sve strane

5.2. °°°___     I   I     I...I    /::::\  /:::^::\  I<- ->I  I:::v::::I  I:::::::::I  I:::::::::I

6. Hidraulični tlak

6.1. tlak koji nastaje u tekučini, a izazvan je djelovanjem neke vanjske sile

7. Hidrostatski tlak

7.1. Tlak u tekućini uzrokovan silom te iste tekućine

8. Bernoulijeva jednadžba

8.1. odnos brzine, tlaka i gustoće "idealne" tekučine u kretanju

8.2. p1 + ρgh1 + 1/2*pv1^2  =  p2 + ρgh2 + 1/2*pv2^2

8.3. ako je h1 = h2 vrijedi sljedeće: p1 + 1/2*pv1^2  =  p2 + 1/2pv2^2

9. Jednadžba kontinuiteta

9.1. koliko neke telućine uđe u cijev toliko će i izači iz cijevi

9.2. protok fluida kroz cijev je stalan

9.3. S1*v1  =  S2*v2

10. Protok

10.1. obujam fluida koji prolazi kroz neku točku u nekom vremenu

10.2. Q = ΔV / t      Q = A * v