Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sf by Mind Map: Sf

1. Mærkesager

1.1. Et Danmark i arbejde

1.1.1. Bedre dagpenge

1.1.2. Flere voksne pr barn i daginstitutionerne (5000)

1.2. Et solidarisk Danmark

1.2.1. Lavere skat, samt stoppe social dumping og sort arbejde

1.3. Et trygt Danmark

1.3.1. Bedre sikring af personlige oplysninger skal

1.3.2. SF vil mindske kriminalitet ved at fokusere på forebyggelse, mulighed for resocialisering og respekt for internationale konventioner

1.4. Et grønt Danmark

1.4.1. SF vil bygge videre på grøn energi specielt på vindområdet

1.5. Et mangfoldigt Danmark

1.5.1. Ligestilling, og bedre adgang til kultur og idræt på tværs af kulturelle skel

1.6. Et Danmark i uddanelse

1.6.1. SF vil forbedre erhvervsuddanelserne

1.7. Et sundt Danmark

1.7.1. Et bedre sundhedsystem især for psykisk syge.

1.7.2. Bedre forhold for de ældre

1.8. Danmark i verden

1.8.1. Danmark hjælper ude i verden, ved at igennem EU at kunne gøre en større forskel.

1.9. Et Danmark i vækst

1.9.1. Grøn energi

2. New node

2.1. New node