Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quán ăn by Mind Map: Quán ăn

1. Coupon

1.1. Hiển thị danh sách coupon hiện thời

2. Tích điểm

2.1. Khi giới thiệu cho người khác

2.2. Khi sử dụng app: tích điểm, giảm %

2.3. Hóa đơn

2.3.1. Giá

2.4. Món ăn

2.5. Đặt hàng trên app

2.6. Chia sẻ app

2.7. Check in

2.8. Tải app

3. Đăng nhập

3.1. Số dt/pass

4. Đặt món

4.1. Call

5. Giỏ hàng

6. Đặt mang về

6.1. Thanh toán

6.1.1. Thanh toán online

6.1.2. Thu tiền lúc giao hàng

6.2. Nhập thông tin

6.2.1. Bấm nút Đặt

6.2.1.1. Hiển thị trạng thái đơn hàng

6.2.1.1.1. Đang chờ xác nhận

6.2.1.1.2. Đang giao hàng

6.2.1.2. Hủy đơn hàng

6.2.1.3. Edit đơn hàng

6.3. Call

7. Bản đồ

7.1. Hiển thị khoảng cách

7.2. Buzz khi tới gần nhà hàng ~100m

7.3. Chỉ đường tới quán ăn

7.3.1. Tìm đường ngắn nhất

7.4. Hiển thị vị trí chi nhánh

8. CMS

8.1. Push cho chủ quán biết

8.1.1. Có người đặt bàn

8.1.2. Có người đặt mang về

8.1.3. Có người món

8.1.4. Chi nhánh nào gọi món ăn

9. Chauhtn_BackupRestaurant_20170420

9.1. Restaurant

9.1.1. Profile

9.1.1.1. Lịch sử review

9.1.2. Đăng nhập

9.1.3. Đăng kí

9.1.4. Đăng xuất

9.1.5. Check bill

9.1.6. Quản lí đơn hàng

9.1.6.1. Chi tiết đơn hàng

9.1.7. Trang chủ

9.1.7.1. Chi tiết món ăn

9.1.7.2. Thực đơn

9.1.7.3. Thông báo Notification

9.1.7.4. Chi tiết tin tức

9.1.7.5. Bản đồ vị trí nhà hàng

9.1.8. Thực đơn

9.1.8.1. Chi tiết món ăn

9.1.8.1.1. Giỏ hàng

9.1.9. Đặt món mang về

9.1.9.1. Bản đồ lộ trình giao hàng

9.1.9.2. Chi tiết món ăn

9.1.9.2.1. Giỏ hàng

9.1.10. Đặt bàn

9.1.11. Giỏ hàng

9.1.11.1. Chi tiết món ăn

9.1.11.1.1. Giỏ hàng

9.1.11.2. Thanh toán

9.1.11.2.1. Thanh toán hoàn tất

9.1.12. Sản phẩm yêu thích

9.1.12.1. Chi tiết món ăn

9.1.12.1.1. Giỏ hàng

9.1.13. Giới thiệu nhà hàng

9.1.13.1. Bản đồ vị trí nhà hàng

9.1.14. Trợ giúp

9.1.14.1. Quy trình giao hàng

9.1.14.2. Hướng dẫn mua hàng trên app

9.1.15. Đa ngữ (Anh, Nhật, Việt, Myanmar)

9.1.16. Tin Tức

9.1.16.1. Loại tin tức

9.1.16.1.1. Danh sách tin tức theo loại

10. Tìm kiếm

10.1. Nhà hàng

10.1.1. Được đánh giá cao

10.1.2. Vị trí tốt

10.1.2.1. Vị trí gần

10.2. Món ăn

10.3. Loại thức ăn

10.4. Theo rate

10.5. Giá

10.6. Category

11. Profile

11.1. Lịch sử review

11.1.1. Sửa thông tin đã review

11.1.1.1. Lưu nháp

11.2. Lịch sử ghé thăm

11.3. Điểm tích lũy

11.4. Coupon đã sử dụng

11.5. Các món từng ăn

11.6. Phân loại người dùng theo nhà hàng: khách VIP, khách thường

12. Thông tin món ăn

12.1. Số rate của món

12.2. Số lượng người đã rate

12.3. Số Review

12.4. Giá

12.5. Tùy chọn

12.5.1. Call

12.5.2. Chia sẻ mạng xã hội

12.5.3. Checkin

12.6. Review

12.6.1. Hiển thị số rate

12.6.2. Edit nếu là owner

12.7. Save favorite

13. Quản lý nhà hàng

13.1. Quản lý thu chi

13.2. Quản lí nhân viên

13.3. Quản lý khuyến mại

13.4. Báo cáo/Thống kê

13.4.1. Món được gọi nhiều nhất

13.4.2. Thu chi

13.4.3. Khuyến mãi

13.4.4. Mua hàng

13.4.5. Tồn kho

13.4.6. Số lượng khách hàng

13.4.7. Doanh thu

13.5. Quản lý tồn kho

13.6. Quản lý thực đơn

13.7. Quản lý đơn hàng

13.7.1. Xử lý Đơn hàng

13.7.1.1. SMS

13.7.1.2. Push

13.7.1.3. Email

13.7.1.4. Call

13.8. Quản lý khách hàng

13.9. Quản lý công nợ

14. Quản lý đơn hàng

14.1. Check bill

14.2. Danh sách đơn hàng

14.2.1. Trạng thái

14.2.2. Hủy

14.3. Trạng thái ship hàng

14.3.1. Định vị vị trí người ship

14.3.2. Đang giao

15. Đa ngôn ngữ

15.1. Anh

15.2. Việt

15.3. Myanmar

15.4. Nhật

16. Chat online

16.1. Tư vấn trực tuyến

17. Thông tin giới thiệu

17.1. Thông tin nhà hàng

17.2. Sơ đồ nhà hàng

17.3. Hình ảnh của quán

17.4. Check in

18. Backup20160701

18.1. Restaurant

18.1.1. Account

18.1.1.1. Đăng nhập

18.1.1.2. Profile

18.1.1.2.1. Xem Thông tin cá nhân

18.1.1.2.2. Xem lịch sử review

18.1.1.3. Đăng xuất

18.1.2. Quản lí đơn hàng

18.1.2.1. Danh sách đơn hàng

18.1.2.1.1. Tìm đơn hàng

18.1.2.2. Xem thông tin hóa đơn hiện tại

18.1.2.3. Chi tiết đơn hàng

18.1.2.3.1. Đặt hàng lại

18.1.3. Coupon

18.1.3.1. Danh sách coupon

18.1.3.1.1. Tìm coupon

18.1.3.2. Xem chi tiết coupon

18.1.4. Trang chủ

18.1.4.1. Tin tức nổi bật

18.1.4.2. Danh sách món ăn khuyến mãi

18.1.4.3. Danh sách món ăn được bình chọn nhiều nhất

18.1.4.4. Danh sách món ăn mới nhất

18.1.5. Thực đơn

18.1.5.1. Danh sách món ăn

18.1.5.1.1. Tìm kiếm món ăn

18.1.5.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.1.5.3. Xem Chi tiết món ăn

18.1.5.3.1. Đặt mua/ Thêm vào Giỏ hàng

18.1.5.3.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.1.5.3.3. Đánh giá món ăn

18.1.5.3.4. Chia sẻ mạng xã hội

18.1.5.3.5. Checkin

18.1.5.4. Chi tiết món ăn

18.1.6. Đặt món mang về

18.1.6.1. Danh sách món ăn

18.1.6.1.1. Tìm kiếm món ăn

18.1.6.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.1.6.3. Xem Chi tiết món ăn

18.1.6.3.1. Đặt mua/ Thêm vào Giỏ hàng

18.1.6.3.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.1.6.3.3. Đánh giá món ăn

18.1.6.3.4. Thêm vào danh sách yêu thích

18.1.6.3.5. Loại ra khỏi danh sách yêu thích

18.1.6.3.6. Chia sẻ mạng xã hội

18.1.6.3.7. Checkin

18.1.6.4. Xem lộ trình giao hàng

18.1.6.4.1. Bản đồ khoảng cách ship hàng

18.1.6.4.2. Trạng thái ship hàng

18.1.7. Đặt bàn

18.1.7.1. Nhập thông tin đặt bàn

18.1.7.2. Gọi điện thoại cho nhà hàng

18.1.8. Giỏ hàng

18.1.8.1. Danh sách món ăn

18.1.8.2. Xác nhận thông tin coupon

18.1.8.3. Thông tin số tiền

18.1.8.4. Thanh toán

18.1.8.4.1. Thông tin giao hàng

18.1.9. Sản phẩm yêu thích

18.1.9.1. Danh sách món ăn  yêu thích

18.1.9.2. Cập nhật(Thêm/sửa/xóa) món ăn yêu thích

18.1.10. Giới thiệu nhà hàng

18.1.10.1. Thông tin nhà hàng

18.1.10.1.1. Hình ảnh nhà hàng

18.1.10.1.2. Mô tả nhà hàng

18.1.10.1.3. Bản đồ chỉ đường

18.1.10.2. Thông tin liên hệ

18.1.11. Trợ giúp

18.1.11.1. Quy trình giao hàng

18.1.11.2. Hướng dẫn mua hàng trên app

18.1.12. Đa ngữ

18.1.12.1. Danh sách ngôn ngữ

18.1.12.1.1. Tiếng Anh

18.1.12.1.2. Tiếng Nhật

18.1.12.1.3. Tiếng Việt

18.1.12.1.4. Tiếng Myanmar

18.1.13. Tin Tức

18.1.13.1. Danh sách loại tin tức

18.1.13.1.1. Khuyến mãi

18.1.13.1.2. Mẹo vặt

18.1.13.1.3. Tin tức

18.2. Restaurant

18.2.1. Account

18.2.1.1. Đăng nhập

18.2.1.2. Profile

18.2.1.2.1. Xem Thông tin cá nhân

18.2.1.2.2. Xem lịch sử review

18.2.1.3. Đăng xuất

18.2.2. Quản lí đơn hàng

18.2.2.1. Danh sách đơn hàng

18.2.2.1.1. Tìm đơn hàng

18.2.2.2. Xem thông tin hóa đơn hiện tại

18.2.2.3. Chi tiết đơn hàng

18.2.2.3.1. Đặt hàng lại

18.2.3. Coupon

18.2.3.1. Danh sách coupon

18.2.3.1.1. Tìm coupon

18.2.3.2. Xem chi tiết coupon

18.2.4. Trang chủ

18.2.4.1. Tin tức nổi bật

18.2.4.2. Danh sách món ăn khuyến mãi

18.2.4.3. Danh sách món ăn được bình chọn nhiều nhất

18.2.4.4. Danh sách món ăn mới nhất

18.2.5. Thực đơn

18.2.5.1. Danh sách món ăn

18.2.5.1.1. Tìm kiếm món ăn

18.2.5.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.2.5.3. Xem Chi tiết món ăn

18.2.5.3.1. Đặt mua/ Thêm vào Giỏ hàng

18.2.5.3.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.2.5.3.3. Đánh giá món ăn

18.2.5.3.4. Chia sẻ mạng xã hội

18.2.5.3.5. Checkin

18.2.5.4. Chi tiết món ăn

18.2.6. Đặt món mang về

18.2.6.1. Danh sách món ăn

18.2.6.1.1. Tìm kiếm món ăn

18.2.6.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.2.6.3. Xem Chi tiết món ăn

18.2.6.3.1. Đặt mua/ Thêm vào Giỏ hàng

18.2.6.3.2. Danh sách món ăn đề xuất

18.2.6.3.3. Đánh giá món ăn

18.2.6.3.4. Thêm vào danh sách yêu thích

18.2.6.3.5. Loại ra khỏi danh sách yêu thích

18.2.6.3.6. Chia sẻ mạng xã hội

18.2.6.3.7. Checkin

18.2.6.4. Xem lộ trình giao hàng

18.2.6.4.1. Bản đồ khoảng cách ship hàng

18.2.6.4.2. Trạng thái ship hàng

18.2.7. Đặt bàn

18.2.7.1. Nhập thông tin đặt bàn

18.2.7.2. Gọi điện thoại cho nhà hàng

18.2.8. Giỏ hàng

18.2.8.1. Danh sách món ăn

18.2.8.2. Xác nhận thông tin coupon

18.2.8.3. Thông tin số tiền

18.2.8.4. Thanh toán

18.2.8.4.1. Thông tin giao hàng

18.2.9. Sản phẩm yêu thích

18.2.9.1. Danh sách món ăn  yêu thích

18.2.9.2. Cập nhật(Thêm/sửa/xóa) món ăn yêu thích

18.2.10. Giới thiệu nhà hàng

18.2.10.1. Thông tin nhà hàng

18.2.10.1.1. Hình ảnh nhà hàng

18.2.10.1.2. Mô tả nhà hàng

18.2.10.1.3. Bản đồ chỉ đường

18.2.10.2. Thông tin liên hệ

18.2.11. Trợ giúp

18.2.11.1. Quy trình giao hàng

18.2.11.2. Hướng dẫn mua hàng trên app

18.2.12. Đa ngữ

18.2.12.1. Danh sách ngôn ngữ

18.2.12.1.1. Tiếng Anh

18.2.12.1.2. Tiếng Nhật

18.2.12.1.3. Tiếng Việt

18.2.12.1.4. Tiếng Myanmar

18.2.13. Tin Tức

18.2.13.1. Danh sách loại tin tức

18.2.13.1.1. Khuyến mãi

18.2.13.1.2. Mẹo vặt

18.2.13.1.3. Tin tức

19. Push Notification

19.1. Coupon

19.2. Món ăn mới

19.3. Event

19.4. Món ăn đặc biệt trong ngày

20. Trang chủ

20.1. Hiển thị danh sách món mới

20.2. Top món ăn của quán

21. Danh sách món đề xuất

21.1. Theo rating cao nhất

21.2. Nhiều người rate nhất

22. Tin tức

22.1. Tin tức

22.2. Khuyến mãi

22.3. Mẹo vặt

23. Món ăn yêu thích

23.1. Danh sách món yêu thích

24. Đánh giá

24.1. Món ăn

24.1.1. Tiếu chí

24.1.1.1. Giá

24.1.1.1.1. Theo lựa chọn text

24.1.1.1.2. Theo sao

24.1.1.2. Chất lượng món ăn

24.1.1.2.1. Theo lựa chọn text

24.1.1.2.2. Theo sao

24.1.2. Comment

24.1.2.1. Text

24.1.2.2. Hình ảnh

24.1.2.3. Video

24.1.2.4. Lưu nháp

24.2. Nhà hàng

24.2.1. Tiếu chí

24.2.1.1. Thái độ phục vụ

24.2.1.1.1. Theo lựa chọn text

24.2.1.1.2. Theo sao

24.2.1.2. Vị trí nhà hàng

24.2.1.3. Vệ sinh

24.2.1.4. GIá cả chung

24.2.1.5. Chất lượng món ăn

24.2.2. Comment

24.2.2.1. Text

24.2.2.2. Hình ảnh

24.2.2.3. Video

24.2.2.4. Lưu nháp

25. Đặt bàn

25.1. Sơ đồ bàn

25.1.1. Đặt bàn

25.1.1.1. Làm event

25.1.1.2. Thời gian

25.1.1.3. Ghi chú

25.1.1.4. Là khách

25.1.1.4.1. Nhập thông tin sdt

25.1.1.4.2. sms đến kh/ nhập code xác nhận để hoàn tất việc đặt chỗ

25.1.2. Call Phone

26. Order - Nhân viên

26.1. Hủy order

26.2. Ghép bàn

26.3. Tách bàn

26.4. In hóa đơn

27. Menu

27.1. Menu

27.2. Menu delivery

27.3. Món yêu thích

28. Đăng xuất

29. Backup20160707