Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teorie práva by Mind Map: Teorie práva
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Teorie práva

Interpretace práva

co se zjišťuje

vadná interpretace

právní logika

výklad

Právo a moc

definice

faktory moci

typy moci

uplatnění v právu

autorita

Prameny práva

formální

materiální

gnoseologické

Dělení práva

objektivní

subjektivní

pozitivní

přitozené

Právní vědomí

de lege lata = co je

de lege ferenda = co by mělo být

individuální

skupinové

společenské

Právní kultury

Právní řád ČR

originální, původní

derivativní, odvozené

mezinárodní smlouvy

Právní tvorba

zákonodárná iniciativa

Subjekty práva

Realizace právních norem

Prosté dodržování povinností a výkon práv

Vytváření právních vztahů

Vytváření právních vztahů

Aplikace práva

Právní odpovědnost

Hodnocení chování subjektů

Interní normativní instrukce

Vztah státu a práva

Metodologické přístupy k právu

Filozofické přístupy k právu

Axiologické problémy práva

Působení práva ve společnosti

právní doměnky

vyvratitelné

nevyvratitelné