Сучасні ІКТ організації та обробки електронної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні ІКТ організації та обробки електронної інформації by Mind Map: Сучасні ІКТ організації та обробки електронної інформації

1. Інформаційно-пошукові системи.

1.1. Багатомовні

1.2. Англомовні

1.2.1. Ask Jeeves

1.3. Російськомовні

1.3.1. Mail; Rambler; Yandex.

1.4. Багатомовні

1.4.1. Google; Bing; Yahoo

1.5. Англомовні

1.5.1. Ask Jeeves

1.6. Російськомовні

1.6.1. Mail.ru; Яндекс; Рамблер.

2. Електронні бібліотеки.

2.1. Це розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів у зручному для користувачів вигляді через глобальні мережі передачі даних.

2.1.1. Електронні бібліотеки

3. Технології обробки текстових даних

3.1. Текстовий редактор - це програма, яка використовується спеціально для введення і редагування текстових даних

3.2. Текстовий процесор

3.2.1. За способом використання: на автономні і мережні.

3.2.2. За призначенням: на загального призначення і спеціального призначення.

3.2.3. За формою тексту: на лінійні і нелінійн

4. Технології обробки числових даних.

4.1. У програмі Microsoft Office Excel термін «діаграма» використовується для позначення всіх видів графічного представлення числових даних – гістограм, графіків і власне діаграм

4.2. Діаграма є об’єктом, до якого можна застосовувати відповідні операції, призначені для роботи з ним. Крім того, об’єкт «діаграма» складається із кількох частин – назви діаграми, легенди, осей, рядів даних, різних підписів тощо.

5. Технології обробки графічних зображень.

5.1. сфери застосування

5.1.1. графічний інтерфейс користувача

5.1.2. спецефекти, кінематографія й телебачення

5.1.3. цифрове телебачення, Інтернет, відеоконференції

5.1.4. обробка цифрових фотографій

5.1.5. комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності та ін

5.2. способи творення

5.2.1. 2D

5.2.2. 3D

5.3. програмні засоби комп’ютерної графіки

5.3.1. Растрові

5.3.1.1. Microsoft Paint; Adobe Photoshop

5.3.2. Векторні

5.3.2.1. Adobe Illustrator; CorelDRAW

5.3.3. Тривимірні графічні редактори

5.3.3.1. 3d-Studio Мах та Maya

6. Технології мультимедіа.

6.1. Слайди можуть містити

6.1.1. текстові блоки

6.1.2. таблиці

6.1.3. діаграми та графіки

6.1.4. відео кліпи, анімацію

6.2. мультимедійна технологія – це поєднання різних форм комп’ютерного подання електронних даних: текстових, графічних, звукових і відео форматів даних, ефектів анімації, елементів керування тощо

6.3. Засоби мультимедіа

6.3.1. використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;

6.3.2. створення і підтримка сайтів навчальних закладів

6.3.3. створення презентацій навчального матеріалу;

7. Інтерактивні інформаційні технології.

7.1. Інтерактивна технологія навчання – це специфічна модель організації пізнавальної діяльності, науковою основою якої є концептуальні положення особистісно орієнтованого навчання.

7.2. Організація інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної ситуації. Вирішення певних проблем відбувається переважно в груповій формі

8. Інтелектуальні інформаційні технології.

8.1. зорові інформаційні технології, призначені для сприйняття та розпізнавання зображень

8.2. мовленнєві інформаційні технології, призначені для сприйняття, розпізнавання та синтезу природної людської мови;

8.3. знання орієнтовані інформаційні технології, призначені для аналізу, розуміння, інтерпретації, генерації текстової інформації, та цифрові технології змістовної обробки текстової інформації;

8.4. інформаційні нейромережеві технології для ефективної обробки знань та ін.

9. Інформаційно-комунікаційні технології.

9.1. З точки зору користувача, ІКТ можна розглядати як технологію проектування та створення інформатичного продукту.

9.2. Інформатичні продукти за їх використанням

9.2.1. інформатичні продукти, які використовуються без участі комп’ютера

9.2.2. інформатичні продукти, для використання яких потрібен комп’ютер

9.2.3. професійні комп’ютерні продукти