L'ORACIÓ COMPOSTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'ORACIÓ COMPOSTA by Mind Map: L'ORACIÓ COMPOSTA

1. Oració juxtaposada

1.1. Nexes o connectors: (,) (;) (:)

1.2. No hi ha oració principal (Totes tenen la mateixa importància

1.3. Exemple d'oració juxtaposada:

2. Oració subordinada

2.1. Substantives

2.1.1. Nexes: Infinitiu+complements, que conjunció*

2.1.2. Funció: CD, Subj, CC, CRV

2.2. Adjectives/Relatives

2.2.1. Nexes: Participi+Comp., Que (Pronom relatiu)

2.2.2. Funció: CN, Que (Pronom relatiu)

2.3. Adverbials

2.3.1. Pròpies

2.3.1.1. Mode

2.3.1.2. Temps

2.3.1.3. Lloc

2.3.2. Impròpies

2.3.2.1. Causals

2.3.2.2. Finals

2.3.2.3. Consecutives

2.3.2.4. [...]

3. Oració Coordinada

3.1. Copulatives:  Nexe/Connector= (i) o (ni) conjunció

3.2. Disjuntives: Nexe/Connector= (o), (o bé), (sinó)

3.3. Distributiva: Nexe/Connector= (ara...,ara), (no solament), (sinó), (també), etc.

3.4. Adversativa: Nexe/Connector= (però), (sinó), (tanmateix), (així i tot)

3.5. Consecutives: Nexe/Connector= (per tant), (doncs), (així que)