Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

schoolmeister by Mind Map: schoolmeister
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

schoolmeister

Mappen van MindMeister zijn het ideale Werkblad online, en daarmee onafhankelijk van tijd en plaats. Een MindMap, ook bekend als WoordSpin, geeft een Overzicht van informatie. Een MindMap stimuleert radiaal denken, met het thema centraal en de bijzonderheden daaromheen. Mindmapping with MindMeister is Mastering the best of two Minds. In de Map kan net zo lang worden gespeeld tot iedereen tevreden(!) is. Met digitale tekst, beelden video. En koppelingen naar internet. Deelnemers worden door de eigenaar uitgenodigdvia email. Een Map kan worden gepubliceerd en ingebed in de eigen website. Met een MindMap brengt u bijna elk leer- en maakproces in beeld. Denk aan werkplanning, werkstukken en samenvattingen met alle relevante informatie bij elkaar, als in een Cloud. Die vanzelfsprekend ook via iPad bereikbaar is. Met de import functie veranderen documenten slim in een MindMap. Met MindMeister maak ik Presentaties, Exporteer de inhoud naar een Word-document en begin opnieuw met een lege map. Van dat document kan ook een eBook worden gemaakt. Samen met U geven wij antwoord hoe U de voordelen kunt benutten bij studie en werk. Klik op hoe? zo! voor een voorbeeld en kijk op www.spelenmettalent.nl, voor een indruk van mijn werk.MindMappen is heel O21 en versterkt het Leervermogen. Links:EducatieTutorialYoutubeLesson PlansMy ClassroomStudents GuideEducation MindmapsMindmeister AcademyBrainstormen met

natuur

vortex

beware

disruptie

pax scientific

plantaardig

passage

nu

De (westerse) wereld waarin wij leven, wordt sinds Verlichting gedomineerd door rationele logica met als kenmerk de rechte lijn. Die cultuur is feitelijk een doodlopende weg, zoals die zich onttrekt aan de natuur. Gelukkig is dat maar de helft van onze werkelijkheid. En, lijn is altijd onderdeel van een groter geheel: des-pir-aal.

labyrint

online lab

wereld

We be-leven inmiddels de tijd van na 2012. Vissentijdperk heeft plaats gemaakt voor Waterman: magica in de plaats van mechanica. Het is spannend genoeg te zien, hoe de oude wereld instort en de nieuwe groeit. Meesterschap op het Pad van de Held!

veld

mediawijzer

social media

coursera

mediawijsheid

udacity

balans

mind my story

O.B.B.O

talenten

community

7 weetjes

leeromgeving

M.I.test

17 tips

snappet

.

ipadders

ipadleerlab

ipad in education

educatief gebruik

voorbeelden

mm in education

dig.assist

youtube mm in edu

structuur

biologie

H.R.M.

digitaal leermateriaal

favorieten

oefenweb

oefenen

visueel

essay

study

gewoon talent

rekenknap

talenpracticum

taalknap

test

taal

Hoe?zo!

how to m

klik op de pijl voor je eerste mm

exporteren

presenteren

take better notes met MM

meistertasks

dyslexie

struktuur

organiseren

wwweb

do you mind

programmeren

storytelling

clipart

storytelling

how to study

toonaday

wijze van leren

leren(mm)

mobileren

rekenklas

Met equivalent pairs is helder getalbegrip te ontwikkelen: breuken, kommagetallen en procenten, alles rond honderd!

taalklas

+leren

nat.leren

eduapp

eduappcenter

eduapps