Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Рослини by Mind Map: Рослини

1. Папороті

1.1. Папороть складається з пагонів і коренів. У сучасних папоротей немає бічних твірних тканин. Поширені в Україні папороті мають кореневища. У частини ви­дів вони вкорочені та майже вертикальні, а листки зібрані у лій­коподібні розетки, що можуть сягати заввишки більш ніж півтора метра

2. Водорості

2.1. Зелені водорості

2.1.1. Ульварія

2.1.1.1. Єдина група організмів, серед яких зустрічаються прокаріоти (синьозелені) і еукаріоти (решта відділів). В ядрах еукаріотних водоростей виявлені структури, властиві ядрам інших еукаріотів: оболонки, ядерний сік, ядерця, хромосоми. Загальною ознакою всіх водоростей є наявність хлорофілу. Крім хлорофілу водорості можуть містити й інші пігменти (фікоціан, фікоеритрин, каротин, ксантофіл, фіко-сантин). Щ пігменти надають водоростям червоного, бурого, жовто-зеленого кольору, маскуючи основний зелений.

2.2. Червоні водорості

2.2.1. Каллітамніон

3. Мохи

3.1. Зозулин льон

3.1.1. Мохоподібні за своєю організацією і екологією ще близькі до водоростей. Як і водорості, вони не мають судин і коренів. Деякі примітивні представники мають вегетативне тіло у вигляді дихотомічне розгалуженого талому, подібного до талому водоростей. Запліднення пов'язане з водою. Серед мохоподібних немає здерев'янілих форм.

3.2. Сфагнум

4. Хвощі

4.1. Багаторічні рослини, характерною особливістю яких є розчленування тіла (підземної і надземної частини) на вузли і міжвузля. Мають добре розвинене підземне стебло - кореневище. Від кореневища відходять додаткові корені.

5. Хвойні рослини

5.1. Сосна

5.1.1. самий великий підклас голонасінних з найбільшим різноманіттям таксонів (560 видів), вклад яких у біологічну продукцію та біомасу біосфери поступається лише квітковим. Стебло хвойних має тонку кору та масивну деревину, яка на 90% складається з трахеїд та на відміну від покритонасінних включає дуже мало паренхіми. У багатьох хвойних і в корі, і в серцевині є смоляні канали, наповнені ефірними маслами, смолою та бальзамами

5.2. Ялівець

6. Квіткові рослини

6.1. Соняшник

6.1.1. Найважливіші ознаки квіткових такі: 1) подвійне запліднення; 2) покритонасінність, тобто утворення насінних зачатків всередині зав’язі; згодом зав’язь перетворюється у плід, а насінні зачатки — в насіння, у неквіткових рослин плодів не буває; 3) наявність квіток.

6.2. Бузок