Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Visie op ict in het onderwijs by Mind Map: Visie op ict in het onderwijs
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Visie op ict in het onderwijs

ontwikkeling van een visie op ict in het onderwijs

Techniek / infrastructuur

De technische infrastructuur van Gilde biedt de mogelijkheid tot het gebruik van moderne applicaties en devices door lerenden en onderwijsgevenden.

De technische infrastructuur van Gilde stimuleert het gebruik van moderne applicaties en devices

De technische infrastructuur van Gilde maakt flexibel leren en onderwijzen mogelijk.

Content / software

onderwijsaplicaties zijn up-to-date

onderwijsapplicaties zijn gangbare applicaties binnen het bedrijfsleven

Onderwijsapplicaties zijn functioneel en inspirerend.

Deskundigheid

onderwijsgevenden zijn e-competent

didactische mix: techniek / didactiek / content

onderwijsgevenden zijn competent in het toepassen van branchegerelateerde applicaties

deelnemers / medewerkers

zijn competent in actuele vakgerelateerde / branchegerelateerde applicaties

zijn competent in gebruik van moderne software en devices

zijn competent in het gebruik van sociale netwerken / media

Uitgangspunten

inzet van ict in het onderwijs bij G.O. sluit aan bij maatschappelijke / technische ontwikkelingen en is daarmee trendvolger

inzet van ict in het onderwijs bij G.O.: is attractief / stimuleert het leerproces / vormt didactische ondersteuning voor de docent / sluit aan bij de leerstijl van de indiv. leerling

leren mbv ict is een van onderdeel van een goede didactische methodemix

ICT maakt flexibel leren en werken mogelijk: anyplace, anytime, anywhere

Gilde ondersteunt het gebruik van moderne devices en infrastructuur