Profile - Đinh Hoàng Hải

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Profile - Đinh Hoàng Hải by Mind Map: Profile - Đinh Hoàng Hải

1. Lý do theo dự án

1.1. Thực sự làm ra được cái có ích với cộng đồng

1.2. Muốn thể hiện bản thân

1.3. Mong muốn tìm hiểu thêm nhiều cái mới

1.4. Cơ hội phát triển

1.5. Tìm kiếm thử thách

2. Cái đang có

2.1. Kỹ năng lập trinh

2.1.1. Các phần mềm dưới dạng quản lý hoặc web

2.1.2. Điều khiển các vi mạch có sẵn

2.2. Kỹ năng mềm

2.2.1. Làm việc nhóm

2.2.2. Quản lý và phân chia công việc

3. Vai trò trong dự án

3.1. Phụ trách hệ thống phần mềm điều khiển dưới client (web, điện thoại, phần mềm máy tính)

3.2. Phụ trách hệ thống cơ điện tử

3.2.1. Tìm hiểu về lĩnh vực cơ điện cần thiết cho dự án

3.2.2. Phụ trách thiết kế mô hình hệ thống sao cho hợp lý (ở đây là cách thiết kế, lắp ráp, các thành phần trong hệ thống - máy bơm, khung, giá đỡ, cơ điện,...)