BİLDİĞİNİZ SİYASAL REJİMLERİN ADLARINI PAYLAŞIN.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLDİĞİNİZ SİYASAL REJİMLERİN ADLARINI PAYLAŞIN. by Mind Map: BİLDİĞİNİZ SİYASAL REJİMLERİN ADLARINI PAYLAŞIN.

1. ......................................

2. ..........................................................

3. ..........................................

4. OTORİTER/BASKI REJİMLERİ

5. DEMOKRATİK REJİMLER