Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

2012 by Mind Map: 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2012

Mayský kalendář

Pomocí kalendáře mayští kněží předpovídali přesné místo a čas zatmění Slunce. Přesnost výpočtů měsíčních cyklů byla tak dokonalá, že od dnešních propočtů se liší o pouhých 33 sekund. Mayský kalendář končí v pátek 21.prosince 2012. V tento den skončí jeden cyklus slunce.            

Rok 2012 podle potomku Mayů

Dnešní potomci Mayů nicméně říkají, že v období kolem roku 2012 podle jejich tradice skutečně dojde ke světovým změnám, nikoliv však k záhubě. Jsou pobouřeni manipulacemi s jejich starými proroctvími a nepřejí si, aby se po světě dále šířil strach z přicházejících změn.   "Čas, který příchází, my velmi vítáme. Pro nás (Maye), je to radost a štěstí."

Carlos Barios

Don Alejandro

nová energie?

Mnozí lidé, hlavně mezi duchovními jsou toho názoru, že to bude počátek nové éry označený bodem, v němž Slunce, Země a střed Mléčné dráhy(po 26 000 letech) budou v přesné přímce a díky tomu začnou působit nové mocné energie, které projdou Zemí a očistí ji od špatných energií, čímž výrazně ovlivní myšlení a chování lidí a tím vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace. Tento jev se na obloze projeví jako velký kříž z hvězd a planet.

éra Pátého Slunce

Zatímco minulému období Čtvrtého slunce dominovaly 4 tradiční elementy: země, oheň, voda a vzduch, v době Pátého slunce údajně přibude pátý element: éter. Ten je definován jako pralátka, vyplňující celý vesmír.

éter

celosvětová katastrofa?

přepólování Země

Americká NASA uvádí, že k přepólování Země běžně dochází (v průměru každých 400 000 let a že případné přepólování není žádným nebezpečím pro pozemský život. Na druhé straně se ovšem objevují lidé ( amatérsky studující fenomén 2012), kteří výroky NASA zpochybňují.

velké klimatické změny

třetí světová válka

zhroucení infrastruktur

srážka Země s jinou planetou?

Jednou ze zvěstí kolujících na internetu je tvrzení, že se Země srazí s planetou, která bývá označovaná jako Nibiru, Planeta X nebo Eris. Tuto planetu údajně objevili již staří Sumerové. Její stře se Zemí byl původně očekáván v květnu 2003. Když se nic nestalo, posunula se předpověď tak, aby souhlasil s koncem mayského kalendáře. Vědci ujištují, že v dohledné době Zemi střet s žádnou planetou nehrozí."Pokud by  tomu tak bylo, sledovali by astronomové její trajektorii již nejméně 10 let a přibližující se vesmírné těleso by bylo možné vidět pouhým okem."

Nibiru, Planeta X nebo taky Eris

Problém roku 2000 (YK2)

Vědci přirovnávají apokalyptickou předpověď na rok 2012 s povykem kolem YK2 (v překladu problém roku 2000), byl to výsledek programování, kdy ve snaze šetřit počítačovou paměť programátoři zapisovali rok pouze pomocí dvou číslic. V důsledku toho byl poté rok 2000 chybně interpretován jako 19100. Začly panovat velké obavy co se 1.ledna 2000 může stát s počítači a veškerou elektronikou (katastrofické scénáře mluvily o možných výpadcích,haváriích elektráren, letadel,apod.) což se samozřejmě nestalo :-)