Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2012 by Mind Map: 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2012

Mayský kalendář

Pomocí kalendáře mayští kněží předpovídali přesné místo a čas zatmění Slunce. Přesnost výpočtů měsíčních cyklů byla tak dokonalá, že od dnešních propočtů se liší o pouhých 33 sekund. Mayský kalendář končí v pátek 21.prosince 2012. V tento den skončí jeden cyklus slunce.            

Rok 2012 podle potomku Mayů

Dnešní potomci Mayů nicméně říkají, že v období kolem roku 2012 podle jejich tradice skutečně dojde ke světovým změnám, nikoliv však k záhubě. Jsou pobouřeni manipulacemi s jejich starými proroctvími a nepřejí si, aby se po světě dále šířil strach z přicházejících změn.   "Čas, který příchází, my velmi vítáme. Pro nás (Maye), je to radost a štěstí."

nová energie?

Mnozí lidé, hlavně mezi duchovními jsou toho názoru, že to bude počátek nové éry označený bodem, v němž Slunce, Země a střed Mléčné dráhy(po 26 000 letech) budou v přesné přímce a díky tomu začnou působit nové mocné energie, které projdou Zemí a očistí ji od špatných energií, čímž výrazně ovlivní myšlení a chování lidí a tím vše pozvedne na vyšší úroveň vibrace. Tento jev se na obloze projeví jako velký kříž z hvězd a planet.

éra Pátého Slunce

Zatímco minulému období Čtvrtého slunce dominovaly 4 tradiční elementy: země, oheň, voda a vzduch, v době Pátého slunce údajně přibude pátý element: éter. Ten je definován jako pralátka, vyplňující celý vesmír.

celosvětová katastrofa?

přepólování Země

Americká NASA uvádí, že k přepólování Země běžně dochází (v průměru každých 400 000 let a že případné přepólování není žádným nebezpečím pro pozemský život. Na druhé straně se ovšem objevují lidé ( amatérsky studující fenomén 2012), kteří výroky NASA zpochybňují.

velké klimatické změny

třetí světová válka

zhroucení infrastruktur

srážka Země s jinou planetou?

Jednou ze zvěstí kolujících na internetu je tvrzení, že se Země srazí s planetou, která bývá označovaná jako Nibiru, Planeta X nebo Eris. Tuto planetu údajně objevili již staří Sumerové. Její stře se Zemí byl původně očekáván v květnu 2003. Když se nic nestalo, posunula se předpověď tak, aby souhlasil s koncem mayského kalendáře. Vědci ujištují, že v dohledné době Zemi střet s žádnou planetou nehrozí."Pokud by  tomu tak bylo, sledovali by astronomové její trajektorii již nejméně 10 let a přibližující se vesmírné těleso by bylo možné vidět pouhým okem."

Nibiru, Planeta X nebo taky Eris

Problém roku 2000 (YK2)

Vědci přirovnávají apokalyptickou předpověď na rok 2012 s povykem kolem YK2 (v překladu problém roku 2000), byl to výsledek programování, kdy ve snaze šetřit počítačovou paměť programátoři zapisovali rok pouze pomocí dvou číslic. V důsledku toho byl poté rok 2000 chybně interpretován jako 19100. Začly panovat velké obavy co se 1.ledna 2000 může stát s počítači a veškerou elektronikou (katastrofické scénáře mluvily o možných výpadcích,haváriích elektráren, letadel,apod.) což se samozřejmě nestalo :-)