อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ในการตวง

1.1. cylinder

1.2. pipet

1.3. dropper

2. อุปกรณ์ในการชั่ง

2.1. เครื่องชั่ง triple  Beam balance

2.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

2.3. กระดาษชั่งสาร

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบด ผสม

3.1. mortar

3.2. pestle

3.3. slab & spatula

4. อุปกรณ์ที่ให้ความร้อน

4.1. hot plate

4.2. Microwave

4.3. water bath

4.4. wire gauze

5. อุปกรณ์รองรับสาร

5.1. beaker

5.2. wacth glass

5.3. Erlenmeyer  Flask

6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง

6.1. กระดาษกรอง

6.2. funnel

6.3. base stand