อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. ชั่ง

1.1. เครื่องชั่งดิจิตอล

1.2. triple beam balance

2. ตวง

2.1. funnel

2.2. cylinder

3. บดผสม

3.1. slab, spatula

3.2. mortar & pestle

4. กรอง

4.1. กระดาษกรอง

4.2. base stand funnel

4.3. funnel

5. ให้ความร้อน

5.1. hot plate

5.2. Water Bath

6. รองรับสาร

6.1. beaker

6.2. กระทงชั่งสาร

6.3. watch glass