Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gum acacia by Mind Map: Gum acacia

1. ข้อมูลทั่วไปของ Gum acacia

1.1. เป็นคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ที่ใช้เพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)

2. ที่มาของ  Gum acacia

2.1. เป็นยางที่ได้จากต้นไม้สกุล อะคาเซีย (acacia)

3. คุณสมบัติ Gum acacia

3.1. ละลายได้ดีในน้ำ

3.2. ไม่มีสิ่งตกค้างภายในปาก ความหนืด (viscosity)

3.3. จะให้ความหนืดต่ำ

4. การนำไปใช้ประโยชน์

4.1. สารเพิ่มความข้นหนืด (thickening agent)

4.2. ป้องกันการตกผลึกของน้ำตาล

4.3. ชะลอการเกิดกลิ่นหืน

4.4. ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิว

4.5. ช่วยกักเก็บสารให้กลิ่นรสไว้ภายในได้ดี

4.6. ใช้ทดแทนไขมันในสูตรอาหารที่มีไขมันต่ำ

4.7. ช่วยให้เนื้อสัมผัสอาหารเนียนนุ่มคล้ายกับเนื้อสัมผัสครีมหรือไขมัน

4.8. ลดความยืดหยุ่นเหนียวคล้ายยางของเจลาติน

4.9. จะให้ความคงตัวของฟองเบียร์ที่นุ่มและละเอียดได้ดีมาก

4.10. ช่วยกักเก็บน้ำในผลิตภัณฑ์ได้ดี ทำให้เนื้อขนมนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งแข็ง