Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gum acacia by Mind Map: Gum acacia

1. ข้อมูลทั่วไปของ Gum acacia

1.1. ชื่อทั่วไป char goond, meska, กัม อาระบิก

1.2. รูปทรงมองดูคล้ายหยดน้ำ  ทรงกลมรี

2. ที่มาของ Gum acacia

2.1. เป็นยาง (exudate) ที่ได้จากต้นไม้สกุล อะคาเซีย

2.2. น้ำยางจะไหลเกาะกันเป็นก้อน

2.3. เมื่อกระทบกับความร้อนจากแสงแดดจะแห้งแข็งตัว

2.4. ลักษณะใสคล้ายแก้วเกาะอยู่ตามกิ่งก้านและลำต้นของพืช

3. การนำไปใช้ประโยชน์

3.1. ทำให้อิมัลชันคงตัว (emulsifier)

3.2. Carrier ใช้เพื่อการทำ flavor encapsulation

3.3. Glazing agent

3.4. สารเพิ่มความข้นหนืด (thickening agent)

3.5. สารเพิ่มความคงตัว (stabilizing agent)

3.6. clouding agent

3.7. อะราบิกทำหน้าที่ลดแรงตึงผิว

3.8. สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของขนมได้

3.9. กัมอะราบิกจะให้ความคงตัวของฟองเบียร์ที่นุ่มและละเอียดได้ดีมาก

3.10. ลดความยืดหยุ่นเหนียวคล้ายยางของเจลาติน

4. คุณสมบัติ Gum acacia

4.1. ละลายได้ดีในน้ำไม่ละลายในน้ำมัน ไม่เกิดการระคายเคืองหรือมีสิ่งตกค้างภายในปาก

4.2. สารละลายอะคาเซียจะให้ความหนืดต่ำ