อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม

1. การชั่ง

1.1. เครื่องชั่งดิจิตอล

1.2. Triple Beam Balance

2. การตวง

2.1. Pipet

2.2. Buret

2.3. Cylinder

2.4. ถ้วยตวง

2.5. Dropper

3. การบด

3.1. mortar & pestle

3.2. slab

3.3. spatula

4. การกรอง

4.1. Funnel

4.2. Stirring rod

4.3. Plaited Filter

4.4. Plain Filter

4.5. Base

5. ให้ความร้อน

5.1. Water bath

5.2. Hot plate

5.3. Microwave

6. อุปกรณ์อื่นๆ

6.1. Erlenmeyer Flask

6.2. Beaker

6.3. Cassrole

6.4. Wire gauze

6.5. Watch glass

6.6. Dispensing spoon