อุปกรณ์ในวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ในวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น by Mind Map: อุปกรณ์ในวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น

1. อุปกรณ์ในการตวง

1.1. cylinder

1.2. dropper

1.3. pipette

2. อุปกรณ์ในการชั่ง

2.1. triple beam balance

2.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

3. อุปกรณ์ให้ความร้อน

3.1. hotplate

3.2. microwaves

3.3. hot air oven

3.4. water bath

4. อุปกรณ์ในการบดสาร

4.1. mortar & pestle

4.2. slab & spatula

5. อุปกรณ์ในการกรอง

5.1. filter paper

5.2. funnel

6. อุปกรณ์รองรับการตวง

6.1. elenmeyer flask

6.2. beaker