อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์การตวง

1.1. Pipet

1.2. Cylinder

1.3. Dropper

2. อุปกรณ์การชั่ง

2.1. Triple beam

2.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบด

3.1. Mortar & Pestle

3.2. Slab & Spatula

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง

4.1. Erlenmeyer flask

4.2. Funnel

4.3. Filter paper

4.4. Burette

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับสาร

5.1. Beaker

5.2. Watch glass

5.3. กระดาษแบบธรรมดา

5.4. กระดาษไข

6. อุปกรณ์ที่ให้ความร้อน

6.1. Hot plate

6.2. Microwave

6.3. Wire gauze