อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. เครื่องการชั่ง

1.1. เครื่องชั่งแบบ Tripl-beam balance

1.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

2. อุปกรณ์การตวง

2.1. Cylinder

2.2. Dropper

3. อุปกรณ์ในการบด

3.1. Mortar and pestle

4. อุปกรณ์ในการปาดผสม

4.1. slap

4.2. spatula

5. อุปกรณ์ในการให้ความร้อน

5.1. water bath

5.2. casserole

5.3. wire gauze

5.4. hot plate

6. อุปกรณ์ในการชั่ง

6.1. ช้อนเขา

6.2. watch glass

6.3. กระดาษไข

6.4. กระดาษธรรมดา

6.5. Beaker

6.6. stirring rod