Електропривод молочно-товарної ферми на 100 голів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Електропривод молочно-товарної ферми на 100 голів by Mind Map: Електропривод молочно-товарної ферми на 100 голів

1. Основні особливості електроприводів в аналогових молочно-товарних фермах

1.1. Використання новітнього обладнання

1.2. Встановлення та персонал

1.3. Раціональність

2. розрахунок обладнання ТСН-160,та Карусель-4,установки поЇння корів УНК-16.

2.1. перевірка на запуск ТСН-160

2.2. перевірка на запуск Карусель-4

2.3. перевірка на запуск УНК-16

3. еконічна частина

3.1. Розрахунок раціональності фінансування та окупність

3.2. Термін окупності ,та раціональність введення апаратів

3.3. Загальні розрахунки для обладнання

4. Встановлення заземлення

4.1. Вибір заземлення

4.2. роз рахунок заземлення

4.3. вста новлення заземлення

4.4. Формування заземленого контура

4.5. Загальні витрати на встановлення,обслуговування ,та функціонування заземлювача.

5. охорона праці

5.1. Встановлення ,засобів охорони праці

5.2. Функціонування засобів охорони праці

5.3. інструктажі

6. Вікористана література

7. Висновки