MindMeister

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MindMeister by Mind Map: MindMeister

1. Andragógia

1.1. Kutatási terv és kutatás

1.2. Komenczi Bertalan: Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben

1.3. Börtönügyi Szemle

1.4. Molnár Attila Károly: Mentális gyakorlatok a börtönben

1.5. ANDM-108L A felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája

1.6. Amour (rendező: Michael Haneke)

1.7. ANDM-114L Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése EA

1.8. Személyiségtulajdonságok

1.9. VALIDÁCIÓ HOLLANDIÁBAN Készítette: Molnár Attila Károly

1.10. Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás (2007)

1.11. Nagy Zsóka: Megoldjuk, szívem. Útmutató a párkapcsolatokhoz (2011)

1.12. Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja? (2009)

1.13. Deborah Tannen: Pár-beszéd. Miért hallgat a férfi? Miért beszél a nő? (2009)

1.14. ÚJ ESZKÖZÖK A KRIMINÁLANDRAGÓGIÁBAN

1.15. Új eszközök a kriminálandragógiában

1.16. Flaus Iván és mtsai: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (2004)

1.17. Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája (1995)

1.18. Európai Közösségek Bizottsága: Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000)

1.19. Durkó Mátyás - Szabó József: Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia (1999)

1.20. Csanádi Gábor, Csizmady Adrienne, Olt Gergely: ÁTVÁLTOZÓBAN (2012)

1.21. Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában (2014)

1.22. Nemes András: A zsúfoltság másik oldala (2014)

1.23. Kraiciné Szokoly Mária - Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába (2012)

1.24. Nemes András: A zsúfoltság másik oldala (2014)

1.25. Komenczi Bertalan: Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben (2006)

1.26. Maróti Andor: A művelődéselmélet alapjai (1994)

1.27. Sz. Molnár Anna: A tanuló felnőtt (2009)

1.28. Források az andragógia képzéshez

1.29. Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat (1990)

1.30. Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az Áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája (2001)

1.31. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába (1996)

1.32. Atkinson, Hilgard, Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus: Pszichológia (2005)

1.33. Thomas Hylland Eriksen: Kis helyek - nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába (2006)

1.34. Rácsok

1.35. Tudástértkép - ANGOL - Bence

1.36. Tudástérkép

1.37. Bea angol

1.38. TZ/6b

1.39. Matek - Szabi

1.40. Csoma Gyula:  Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába (2005)

1.41. Hermann Alice:  A gyermekben érlelődik a jövő (1979)

1.42. Molnár Attila Károly: Résztvevő-központú eszközökkel a fogvatartottak reintegrációjáért

1.43. Csíkszentmihályi Mihály, Rathunde, K., Whalen, S.: Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában (2015)

1.44. A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A FELNŐTTOKTATÁSBAN Hogyan kommunikáljon a tanár? Készítette: Molnár Attila Károly

1.45. A REINTEGRÁCIÓ ÚJ ESZKÖZE

1.46. A REINTEGRÁCIÓ ÚJ ESZKÖZE

1.47. Virág Irén: Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák (2013)

1.48. Egyszerű múlt

1.49. Egyszerű jelen idő

1.50. Folyamatos jelen idő

1.51. ELTE PPK Andragógia MA levelező - IV. félév (2015/2016)

1.52. Angol

1.53. Módszertan

1.54. ANDRAGÓGIA MA ÁLLAMVIZSGA - EGYÉB

1.55. ÁLLAMVIZSGA MA 03 Formális és materiális etika. Etikai kérdések az oktatás és a pedagógia tudományának világában. Az igazságosság problémája. Amoralitás – immoralitás – etikai anarchizmus – alternativitás

1.56. ANDRAGÓGIA MA ÁLLAMVIZSGA MA 02 Ismeretelmélet-alapú tanuláselméletek az andragógiában. A konstruktivizmus. Élethosszig tartó tanulás és élettörténet. Affektív megközelítések (élmény és tanulás). Transzformatív tanulás

1.57. ANDRAGÓGIA MA ÁLLAMVIZSGA 01 Az elmélet és a gyakorlat viszonyának bemutatása az andragógiában a tanuláselméletekre vonatkoztatva. Társtudományi tanuláselméletek andragógiai konzekvenciái. A felnőttek tanulásának globális és lokális környezete, hatótényezői. Jelentős elméletalkotók

1.58. ÁLLAMVIZSGA MA 04 Kulturális és társadalmi tőkeelméletek. A kulturális és társadalmi tőkeelméletek alkalmazhatósága a társadalmi gyakorlatok értelmezésében. Ezen elméletek kritikája

1.59. ÁLLAMVIZSGA MA 05 Egy európai ország felnőttképzési gyakorlatának bemutatása. Néhány gondolat az országról. Rövid történelmi kiindulás, áttekintés. Fogalmi meghatározás: felnőttképzés, felnőttoktatás. Jogi keretek. Intézmények

1.60. ÁLLAMVIZSGA MA 06 A meghatározó Uniós szakpolitikai dokumentumok az életen át tartó tanulásról, valamint a felnőttkori tanulásról az 1994-2014 közötti időszakban. Az Európai oktatáspolitika formálódásának főbb szakaszai. Főbb LLL EU dokumentumok 1994-től