Copy of Введість Ваше прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Введість Ваше прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку by Mind Map: Copy of Введість Ваше прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку

1. скаладався протокол

2. Введість адресу за якою ви зареєстровані чи фактично проживає

3. Введість посаду, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи дії якої оскаржуються

3.1. Наприклад, Інспектор патрульної поліції 1 роти 2 батальйону лейтенант поліції Іванов Іван Іванович

4. У якій сфері скоєно адміністративне правопорушення?

5. Який процесуальний документ виносився?

6. Введість адресу суду до якого подається скарга (залежно від місця проживання чи реєстрації) до якого подається скарга)

6.1. ч. 2 ст. 19 КАСУ Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

7. складалась постанова

7.1. «ІНСТРУКЦІЯ з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі» Постанова виноситься у разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачених статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтею 124-1,статтями 125, 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128, 129, статтею 132-1, частинами шостою і одинадцятою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140 КУпАП.

8. • у сфері безпеки дорожнього руху

9. Чи надавалася інспектором патрульної поліції оцінка Вашим поясненням у постанові?

10. складався протокол

10.1. «ІНСТРУКЦІЯ з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі» У разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, якщо воно вчинене особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, або його розгляд не віднесено до компетенції Національної поліції України, поліцейський відповідно до статті 255КУпАП складає протокол про адміністративне правопорушення. Поліцейські складають протоколи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені частинами четвертою і сьомою статті 121, частинами третьою і четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтями 127-1, 130, 139, частиною четвертою статті 140, 188-28 КУпАП.

11. так

12. інша ст. КУпАП

13. ст. 130 КУпАП

14. ст. 124 КУпАП

15. Чи оспорювалась вами постанова під час її складання?

16. ні

17. Чи підприсували Ви протокол?

18. ні

19. так

20. Чи було зроблено про це відповідний запис у протоколі, який засвідчено підписами двох свідків

21. Чи відповідає постанова вимогам встановлим законодавством?

22. ні

22.1. Оцінюючи усі докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що при винесенні Постанови відносно позивача належним чином відповідно до ст.280 КУпАП не перевірено усіх істотних обставин, що підлягають зясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Постанова не відповідає вимогам ст.283 КУпАП, викладені в ній дані не підтверджені жодним доказом, а тому Постанова не може бути достатньою та обєктивною. Будь-які інші докази про наявність вини позивача у вчиненні ним правопорушення, передбаченого ст.122 ч.3 КУпАП, відсутні. Викладені обставини виключають наявність події та складу адміністративного правопорушення, зазначеного в постанові відносно позивача. З наведених обставин суд приходить до висновку про те, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення відповідачем не дотримано вимог ст.ст.7, 248, 249, 268, 280 КУпАП, чим порушено права та законні інтереси позивача як особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, і поновлення таких прав можливе шляхом визнання незаконною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення відносно нього. Крім цього, відповідно до ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності субєкта владних повноважень обовязок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову

23. так

24. так

24.1. ст. 283 КУпАП

25. Чи відмовились ви від обстеження на вміст алкоголю в крові?

26. ні

26.1. Абз. ч. р.ІІ Інструкції У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться відповідний запис, який засвідчується підписами двох свідків.

27. так

27.1. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47475852 /ОСОБА_2 притягнутий до адміністративної відповідальності за те, що 18.04.2015 року о 02 год. 05 хв. в смт. Крижопіль по вул. Леніна, Вінницької області керував транспортним засобом Фольксваген - Транспортер д/нНОМЕР_1 в стані алкогольного спяніння. Від обстеження в медичному закладі тана місці відмовився./ http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57276999 /Від проходження медичного огляду відмовився в присутності двох свідків, чим порушив вимоги п.2.5 Правил дорожнього руху України ( а.с. 2)./

28. ні

29. Чи вважаєте Ви, що у ваших діях дійсно є склад адміністративного правпорушення?

30. Чи було Вам надано можливість скористатися всіма правами передбаченими ст. 268 КУпАП України?

31. так

32. Чи було Вам роз’яснено всі права?

33. так

34. Чи були залучені свідки при оформленні адміністративного правопорушення?

35. Оскарження протоколу у сфері безпеки дорожнього руху

36. ЗАПЕРЕЧЕННЯ

37. Позовна заява

38. складалась постанова

39. • інше адміністративне правопорушення

40. складався протокол

40.1. Стаття 255 КУпАП Украхни. ПРОТОКОЛ: У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 1062, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160,  162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 188-47, 189 - 196, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20)

41. ні

41.1. Пунктом 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» встановлено, що зміст постанови має відповідати вимогам, передбаченим ст. 283 та 284 КпАП України. У ній, зокрема потрібно навести докази, на яких ґрунтуються висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення, та зазначити мотиви відхилення інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлених останнім доводів. Не дивлячись, що в розумінні наведеної вище норми ст. 251 КпАП України пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності є доказами, в постанові про притягнення позивача до адміністративної відповідальності не надано жодної оцінки вказаного доказу, тобто інспектором в оскаржуваній постанові не надано оцінку поясненням до постанови, які надавав позивач. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність. Постанову відповідачем винесено без врахувань вимог ст.ст. 34-35, 256 КУпАП. Також, в порушення вимог ст.278 КУпАП, не проведено підготовку до розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також грубо порушено процесуальний порядок розгляду справи, оскільки йому не було роз'яснено права та обов'язки, не оголошено протокол, не заслухано свідків, не досліджено доказів.

42. Ким має розглядатися справ?

43. уповноваженою посадовою особою органів поліції

44. так

44.1. У СФЕРІ ДОРОЮНЬГО РУХУ Відповідно до ст.258 КУпАП, якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст.256 КУпАП Частиною 1 статті 268 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Конституційний Суд України у п. 2.3  мотивувальної частини рішення від 26.05.2015  року №5-рп/2015 (справа №1-11/2015 ) зазначив, що у частинах першій, другій статті 258 Кодексу визначено випадки, коли протокол про вчинення адміністративного правопорушення не складається, а адміністративне стягнення накладається і стягується на місці вчинення правопорушення, якщо особа не оспорює допущеного нею порушення і адміністративного стягнення, що на неї накладається, а розмір штрафу не перевищує передбаченого у Кодексі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Перелік адміністративних правопорушень, за які адміністративні стягнення накладаються на місці їх вчинення, є вичерпним і може бути змінений лише законом. За Кодексом до цього переліку належать, зокрема, такі адміністративні правопорушення: порушення вимог пожежної безпеки в лісах (стаття 77); порушення правил полювання (частина перша статті 85); порушення правил рибальства (частина третя статті 85); порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107); викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по залізничних коліях у невстановлених місцях (частина третя статті 109); викидання за борт річкового або маломірного судна сміття та інших предметів (частина третя статті 116-2); провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу (стаття 134); безквитковий проїзд (стаття 135); прояв неповаги до суду (стаття 185-3). Притягнення особи до адміністративної відповідальності у вказаних випадках фактично відбувається у скороченому провадженні. Як вбачається з матеріалів справи, позивач заперечував вчинення ним правопорушення, аргументуючи, що не порушував вимогиПравил дорожнього руху. Таким чином, колегія суддів зазначає, що вищевикладені обставини викликали необхідність у складанні  протоколу про адміністративне правопорушення.               У СФЕРІ ІНШИХ АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ Інструкція 06.11.2015 № 1376 Якщо під час винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення й адміністративне стягнення, що на неї накладається, уповноважена посадова особа органу поліції зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 256 КУпАП, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 КУпАП.

45. Введість адресу місцезнаходження відповідача

45.1. Адреса управління патрульної поліції

46. судом

46.1. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

47. Чи склав інспектор патрульної поліції протокол після оспорювання Вами постанови під час її складання?

48. Чи вручено (надіслано) Вам постанову після її оголошення?

49. ні

50. ні

50.1. 15. Постанова по справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 285КУпАП оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи. Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої цю постанову винесено. Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто під підпис. У постанові по справі про адміністративне правопорушення зазначається дата її вручення і ставиться підпис правопорушника. У разі якщо копія постанови по справі про адміністративне правопорушення надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

51. так

52. Чи вручено Вам під розписку другий екземпляр постанови?

53. тан

54. ні

54.1. ІНСТРУКЦІЯ Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи (стаття 285 КУпАП). Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається поштою рекомендованим листом особі, стосовно якої її винесено. Копія постанови в той самий строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під підпис. У разі якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (стаття 285 КУпАП). У випадках, передбачених статтею 258 КУпАП, копія постанови у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення (стаття 285 КУпАП). 6. Постанова набирає законної сили після її вручення особі, або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні.

55. так

56. Оскарження постанови в адміністративному порядку

56.1. Інструкція 2 16. Особа, щодо якої винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення, може її оскаржити в порядку, визначеному статтею 288 КУпАП, та в строк, визначений статтею 289 КУпАП. 17. Відповідно до статті 293 КУпАП посадова особа органу поліції, уповноважена розглядати справи про адміністративні правопорушення, при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість її винесення і приймає одне з таких рішень:

57. так

57.1. ОСОБА_2 в своїй апеляційній скарзі просить скасувати постанову Вінницького міського суду від 09.06.2016 та закрити провадження у справі в зв'язку із відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, оскільки вона не вчиняла дій, які зазначені у протоколі про адміністративне правопорушення. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 її обмовили, оскільки це їх реакція на заяву ОСОБА_5 про нанесення їй тілесних ушкоджень ОСОБА_3, яка була зареєстрована 12.04.2016 у ЄРДР №12016020010002758

58. ні

59. ні

60. ні

61. Оскарження протоколу у сфері іншого адмінправопорушення

62. ЗАПЕРЕЧЕННЯ

63. ЗАПЕРЕЧЕННЯ

64. Чи відповідає протокол вимогам встановленим законодавством?

65. так

66. ні

67. Чи вручено Вам під розписку другий екземпляр протоколу?

68. так

69. ні

70. Чи є протокол єдиним доказом у Вашій справ?

71. так

72. ні

73. Чи пройшло три місяці з дня вчиення адміністративного правопорушення, що підлягає розгляду судом? (чи 2 місяці)

74. так

75. ні