Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eventyr by Mind Map: Eventyr

1. Folkeeventyr

2. Kunsteventyr

3. Modsætninger - de gode og de onde

4. De magiske tal - 3,7 & 9

5. Det magiske objekt

6. Der var engang...

7. ....og de levede lykkeligt til deres dages ende

7.1. Har en kort og afsluttet slutning

8. En tydelig udvikling for hovedpersonen fra start til slut

9. Både den virkelige verden og den magiske verden kan indgå...

9.1. Nogle gange er der en magisk passage mellem verdenerne.