Seurattavia opetusteknologisia ilmiöitä 2011

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Seurattavia opetusteknologisia ilmiöitä 2011 by Mind Map: Seurattavia opetusteknologisia ilmiöitä 2011

1. 3D:n opetuskäyttö

2. Kosketuslaitteiden opetuskäyttö

2.1. Erilaiset kosketus-

2.1.1. laitteet

2.1.2. pöydät

2.1.3. taulut

2.1.4. seinät

2.2. Erityisesti tablet-tietokoneet

3. Pilvityökalujen opetuskäyttö

4. Missä ollaan menossa etäopetuksessa

5. Oppituntien ja opetustilanteiden tallennus

6. Koulun toimintakulttuurin muutos