Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

VAIMNE SÕJAVARUSTUS by Mind Map: VAIMNE SÕJAVARUSTUS
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

VAIMNE SÕJAVARUSTUS

niuded vöötatud tõega

Jeesus valitseb

Saatan on valetaja

Jumal andestab patu, kui sa andeks palud

võta päästekiiver pähe

Ära mõtle nagu väeti laps

Kasvata oma arusaamist Jumalast ja Jumala riigist

Enamus lahinguid tuleb pidada omaenda peas, nii et pane tähele, millest sa mõtled

jalgades olgu valmidus kuulutada rõõmusõnumit rahust

Alati valmise Jumalale kuuletuma

Teha out-reach

Tuleb meelde tuletada päästmatuid ja nende eest palvetada

seljas õiguse soomusrüü

Kata end täielikult Jumala Vaimuga

Paranda ära katkised kohad

kätte võtta usukilp

Et saaks kustutada kõik kurja põlevad nooled

Kaitse end aktiivselt, ära lihtsalt vaata, kuidas sa muutud nõrgemaks

Ole valvel, sest iga hetk võib rünnak tulla

võte kätte vaimumõõk

Jumala sõna on mõõk

Võitlen meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatege, kurjade taevaaluste vaimudega, mitte inimestega

Tugevus on Issandas