Servicedesk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Servicedesk by Mind Map: Servicedesk

1. Spoc

1.1. Mail

1.2. Formulär

1.2.1. Flashformulär

1.2.1.1. Aktuellt Ska vi inte göra ett flashformulär som man kan kombinera me fsadasdad Arkiv

1.2.2. Nilexformuläret

1.3. Telefon

2. My Geistesblitzes

2.1. hej

2.2. Netherweave Vestments set

2.3. test

3. Mål

3.1. Kompetensmål

3.1.1. Mars 2008 Personal : Vill vi ha 80%s genomslagskraft på våra kompetenskartor (bilaga Kompetenskarta 1) Helpdesk: Vill vi ha 60%s genomslagskraft på våra kompetenskartor (bilaga Kompetenskarta 2) Status idag - Oktober 2007 Personal: 30% Studenter: 40%

3.1.1.1. Resultat Motivering om bra eller dåligt resultat

3.2. SupportÄrende

3.2.1. 2008 50% av våra ärende ska vara avklrare inom av supportledaren prioriterad tid. Status 2007 20%

3.2.1.1. Resultat

4. Formatering av mindmap

4.1. = Pågående arbete

4.2. = Avvaktar

4.3. = På västfronten intet nytt

5. Supportledargruppen

5.1. Vad är supportledarens uppgifter

5.2. Vilket mandat har supportledare

6. Pedagogiskt stöd

6.1. Epi-Server

6.1.1. FTP Sida med instruktioner för hur man FTPàr med Vista

6.2. ScreenCast

6.3. Arkiv

7. Dokumentation

8. RFC

8.1. RFC - Ideas

8.2. RFC - Pending

8.3. RFC - Release

8.4. RFC - Avslag

9. Projekt

10. Collaboration

10.1. Servicedesk

10.1.1. Google Apps

10.1.2. Mindmeister

10.1.3. IGoogle

10.1.4. Twitter?

10.1.5. Blogg?

10.2. BIT

10.2.1. Del.icio.us

10.3. IT

11. Rutiner

11.1. Nyanställd

11.2. Anställd slutar

11.3. Studentens livscykel