Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teixits by Mind Map: Teixits

1. Epitelial

1.1. Recobreix la superfície, cavitats i òrgans del cos.

1.1.1. Recobreix la superfície, cavitats i òrgans del cos

1.1.1.1. la superfície, cavitats i òrgans del cos

1.2. Cèl·lules disposades les unes al costat de les altres, sense deixar espais buits.

2. Connectiu

2.1. Conjuntiu

2.1.1. És l'encarregat d'unir altres teixits i òrgans

2.2. Adipós

2.2.1. Té una funció protectora, de reserva i també actua d'aïllant tèrmic.

2.3. Cartilaginós

2.3.1. Revesteix les superficies articulars per evitar el desgats d'aquestes.

2.4. Ossi

2.4.1. Protegeix els òrgans vitals.

2.4.2. Allotja la medul·la òssia.

2.4.3. Ajuda als músculs a produir moviment.

2.5. Nombre reduït de cèl·lules, aïllades les unes de les altres.

3. Muscular

3.1. Cèl·lules allargades que contenen fibres d'actina i miosina

3.2. Llis

3.2.1. Es contrau involuntàriament.

3.3. Estriat

3.3.1. Es contrau voluntàriament i constitueix els músculs responsables del moviment.

3.4. Cardíac

3.4.1. Es contrau involuntàriament i només és al cor.

4. Nerviós

4.1. Percep estímuls, els transmet i el·labora respostes

4.2. El formen els nervis, la medul·la espinal i l'encèfal.