Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Global Matmangel by Mind Map: Global Matmangel
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Global Matmangel

Industriel Revolusjon

Økt økonomisk vekst

Økt levestandard, Befolkningsvekst, Større etterspørsel, Mat til Folk, Fôr til dyr, Helsebevisthet, Organisk Mat, Mindre produksjon

Industrialisering

Kapitalisme, globalisering, import/eksport, toll, beskytte bønder, Holde prisene nede, Befolkningsmønster, I-land, jevn produksjon, U-land, mindre produksjon

Fossile brensel

Krig i midtøsten, Høgare oljepriser, Alternativt brensel, Ethanolproduksjon, Mindre mat

Global oppvarming, Bevare naturen, Økende temperatur, Tørke i Australia, Ødelagte avlinger, Export > Import, mindre produksjon, meir etterspørsel