Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tal og algebra by Mind Map: Tal og algebra

1. Regnearter

1.1. Plus - Addition

1.2. Minus - substraktion

1.3. Gange - multiplikation

1.4. Division

2. Brøker

2.1. Forlænge brøker

2.2. Forkorte brøker

2.3. Fællesnævner

2.4. Uægte brøker

2.5. Blandet tal

2.6. Decimaltal til brøk

2.7. Brøkregning

2.7.1. Plus

2.7.2. Minus

2.7.3. Gange

2.7.4. Division

3. Procent

3.1. Find 15% af 460

3.2. Omskriv decimaltal til procent

3.3. Omskriv procent til decimaltal

3.4. Stigning i procent

3.5. Fald i procent

4. Variabler

4.1. Reduktion