NIAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NIAT by Mind Map: NIAT

1. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.

2. Niat adalah penting untuk membezakan antara ibadat dengan adat. Niat itu penting untuk membezakan antara amalan yang ditujukan kepada Allah atau kepada yang lain selain Allah.

3. Keterangan Hadis

3.1. Ibadat seperti solat dan puasa, wajib diniatkan kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahuwata’ala.

3.2. Amalan yang dianggap baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syarak, tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik.

3.3. Ulama ada berkata: Boleh jadi suatu amalan kecil menjadi besar kerana niat dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat.

4. Maksud

4.1. إنما الأعمال بالنيات "Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat"

5. Latar Belakang Hadis

5.1. dilafazkan oleh Nabi Muhammad pada masa seorang lelaki berpindah dari Makkah ke Madinah semasa peristiwa Hijrah demi semata-mata kerana mengahwini seorang wanita bernama Ummu Qais dan tidak berhijrah dengan sebab Islam.

5.2. Hadis ini adalah salah satu hadis utama dalam Islam.

6. Pengajaran-pengajaran

6.1. Niat adalah penting untuk membezakan antara ibadat dengan adat. Niat itu penting untuk membezakan antara amalan yang ditujukan kepada Allah atau kepada yang lain selain Allah. Niat adalah penting untuk membezakan antara ibadat dengan adat. Niat itu penting untuk membezakan antara amalan yang ditujukan kepada Allah atau kepada yang lain selain Allah.

6.2. Ibadat seperti solat dan puasa, wajib diniatkan kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahuwata’ala.

6.3. Amalan yang dianggap baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syarak, tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik.

6.4. Ulama ada berkata: Boleh jadi suatu amalan kecil menjadi besar kerana niat dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat.