Systém virů

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Systém virů by Mind Map: Systém virů

1. Dvouřetězcové DNA viry

1.1. papovaviry

1.2. adenoviry

1.3. herpesviry

1.4. poxviry

2. Jednořetězcové DNA viry

2.1. parvoviry

2.1.1. způsobují růžovku

3. Dvouřetězcové RNA viry

3.1. reoviry

4. Jednořetězcové RNA viry

4.1. togaviry

4.2. rabdoviry

4.3. paramyxoviry

4.4. ortomyxoviry

4.5. retroviry