Bæredygtig energiforsyning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bæredygtig energiforsyning by Mind Map: Bæredygtig energiforsyning

1. Vedvarende energikilder

1.1. Ikke afhængig af solen

1.1.1. Biogas, link til "byg dit eget biogas anlæg" findes her

1.1.2. Geotermisk energi

1.1.2.1. Ikke afhængig af solen, f.eks. varme kilder, geysere, jordvarmeanlæg,

1.2. CO2 neutral afbrænding (ikke fossile brændstoffer)

1.2.1. Brænde (træ), halm, træpiller, Alt sammen noget der "for nyligt" har groet og "suget" CO2 til sig fra atmosfæren

1.3. Vind energi

1.3.1. Vindmøller, vindturbine, Sejlskib

1.4. Vandkraft

1.4.1. Drives af VANDETS KREDSLØB (se vedhæftede billede

1.5. Solenergi

1.5.1. Solceller (strøm), solovn, solvarme anlæg

1.5.1.1. Solvarmen anlæg virker ved at

1.6. Bioethanol

1.6.1. Bioethanol laves ved at

2. Ikke vedvarende energi kilder

2.1. Fossile brændstoffer: Kul, Gas, Olie

2.1.1. Råolie raffineres ved at "koge"på det. først kommer der benzin, senere diesel olie, sidst heavy fuel og tjære.

3. Fysik/Kemi

3.1. Elektricitets lære

3.2. Kraftværker

3.3. Olie raffinering

3.4. Energiens distribution, infrastruktur