Persoonallisuusteoriat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Persoonallisuusteoriat by Mind Map: Persoonallisuusteoriat

1. Sosiokognitiivinen teoria

1.1. Kognitiivinen suuntaus

1.2. Behaviorismi

2. Humanistinen teoria

2.1. Humanistinen suuntaus

2.2. Humanistinen persoonallisuusteoria keskittyy yksilölliseen kokemukseen

2.3. Rogersin persoonallisuusteoria

2.3.1. Ihmisen minuus vaikuttaa kaikkeen toimintaan

2.3.2. Myös yksilön kaikki kokemukset suodattuvat minuuden kautta

3. Psykodynaaminen teoria

3.1. Psykodynaaminen suuntaus

3.2. Sigmund Freud 1910->

3.3. Viettienergia ohjaa ihmisiä = mielensisäistä, yleensä tiedostamatonta

3.4. Persoonallisuus syntyy ristiriitaisten tarpeiden dynamiikasta

3.5. Keskeisimmät tiedonkeruumenetelmät

3.5.1. Lasten havannoiminen

3.5.2. Tapaustutkimus

4. Piirreteoriat

4.1. Allport, Eysenck 1930

4.2. Piirteillä vahva biologinen pohja (myös ympäristö vaikuttaa)

4.3. Ihmisellä on yksittäisten piirteiden kokonaisuus, viisi suurta peruspiirrettä

4.3.1. Ekstroversio

4.3.2. Neuroottisus

4.3.3. Tunnollisuus

4.3.4. Sovinnollisuus

4.3.5. Avoimuus

4.4. Keskeisimmät tiedonkeruumenetelmät

4.4.1. Kyselylomakkeet

4.4.2. Persoonallisuustestit

5. Temperamenttiteoriat

5.1. Temperamentin ja ymäpristön yhteensopivuus on tärkeää psyykiselle hyvinvoinille

5.2. Perittyä temperamenttia ei pysty täysin muuttamaan

5.3. Thomasin ja Chessin tutkimukset

5.3.1. Yhdeksän temperamenttipiirrettä: aktiivisuus, rytmisyys, alkureaktio uudessa tilanteessa, sopeutumisnopeus, sensitiivisyys, mieliala, tunteiden ilmaisun intensiteetti, häirittävyys ja sinnikkyys

5.4. Cloningerin ja Grayn temperamenttiteoriat

5.4.1. Synnynnäinen biologia ohjaa yksilöllistä valintaa ja taipumusta reagoida ärsykkeeseen

5.4.2. Ärsyke johtaa emootioon, joka puolestaan herättää tietyn fysiologisen reaktion