Rådmann

Organisasjonskart pr 2011

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rådmann by Mind Map: Rådmann

1. Ekstra stabsoppg.

1.1. Kultur

1.1.1. Bibliotekssjef

1.2. Næring

1.2.1. Utviklingsprosjekter

2. Stab

2.1. Ass. Administrasjonssjef

2.2. Økonomisjef

2.3. Kontorfullmektig

3. Fag etater

3.1. Oppvekstsjef

3.1.1. Rektor/voksenopplæring

3.1.2. Skole

3.1.2.1. SFO

3.1.2.2. Kulturskole

3.1.3. Barnehagestyrer

3.2. Helse- og omsorgssjef

3.2.1. Sykehjem

3.2.2. Hjemmetjenester

3.2.3. Helsesøster

3.2.4. Fysioterapeut

3.3. Utviklings og driftssjef

3.3.1. Miljø- og plansjef

3.3.1.1. Jordbrukssjef

3.3.2. Brannsjef

3.3.3. Teknisk

3.3.3.1. Vaktmestertjenester

3.3.3.2. Renhold

3.3.4. Havnesjef