Afgangsprøve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Afgangsprøve by Mind Map: Afgangsprøve

1. Obligatorisk

1.1. Mundtlig

1.1.1. Dansk

1.1.2. Engelsk

1.1.3. Fællesfaglig naturfagsprøve

1.1.3.1. Fysik

1.1.3.2. Biologi

1.1.3.3. Geografi

1.2. Skriftlig

1.2.1. Dansk

1.2.2. Matematik

2. Udtræk

2.1. Naturfaglig

2.1.1. Skriftlig

2.1.1.1. Biologi

2.1.1.2. Fysik

2.1.1.3. Geografi

2.1.2. Mundtlig

2.1.2.1. Matematik

2.1.2.2. Idræt

2.2. Humanistisk

2.2.1. Skriftlig

2.2.1.1. Tysk

2.2.1.2. Engelsk

2.2.2. Mundtlig

2.2.2.1. Samfundsfag

2.2.2.2. Historie

2.2.2.3. Kristendom

2.2.2.4. Tysk