ประวัติส่วนตัว

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ประวัติส่วนตัว

1.1. น.ส.ศิรินภา วรรณเพ็ง

1.2. เกิด 21/01/43

1.3. เชื้อชาติไทย

1.4. สัญชาติไทย

1.5. ศาสนาพุธ

2. ที่อยู่

2.1. 419/50 ต.โคกกรวด

2.1.1. อำเภอเมือง

2.1.1.1. จ.นครรราชสีมา

2.2. เบอร์ที่ติดต่อ

2.2.1. 0988474227

3. ประวัติการศึกษา

3.1. ชั้นอนุบาล

3.1.1. โรงเรียนตำบลโคกกรวด

3.2. ชั้นประถม

3.2.1. โรงเรียนตำบลโคกกรวด

3.3. ชั้นมัธยมต้น-ปลาย

3.3.1. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

4. ความสามารถพิเศษ

4.1. คำคม