จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ by Mind Map: จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

1. จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

1.1. ใช้อินเทอร์เน็ตให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์

1.2. ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

1.3. ต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหา ปริมาณข่าวมูลข่าวสารในเครือข่าย

1.4. หลีกเลี่ยงการกระจายข่าวลือ

2. บัญญัติ10ประการในการใช้คอมพิวเตอร์

2.1. ไม่ใช้ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น

2.2. ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

2.3. ไม่สอดแนมงาน แก้ไขงานของผู้อื่น

2.3.1. 1.

2.4. ไม่ใช้เพื่อโจรกรรมข้อมูลของผู้อื่น

2.4.1. 1.

2.5. ไม่สร้างหลักฐานทึี่เป็นเท็จ

2.6. ไม่คัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์

2.7. ไม่ละเมิดทรัพยากรคอมพิวเตอร์

2.8. ไม่นำผลของงานของคนอื่นมาเป็นของตน

2.9. ต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทำของท่าน

2.10. ต้องเคารพกฎ ระเบียบ กติกา

2.11. ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในทางลามก อนาจาร